Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.